Monthly Archives : juni 2018

    De verschillende soorten zorg

    Verzorgende, verpleegkundigen, artsen en andere specialisten bieden allemaal verschillende soorten zorg aan mensen. Dit kunnen verschillende soorten zorg zijn zoals ambulant, semimuraal of intramuraal. Dit is afhankelijk van wat de patiënt graag wenst en wat in de situatie van de patiënt gezien wordt als het verstandigste. Over ambulante zorg Allereerst is er ambulante zorg. Hieronder…

    read more