De uit te voeren werkzaamheden als metselaar image Wanneer ben je toelaatbaar voor de opleiding tegelzetter?

  De verschillende soorten zorg

  Verzorgende, verpleegkundigen, artsen en andere specialisten bieden allemaal verschillende soorten zorg aan mensen. Dit kunnen verschillende soorten zorg zijn zoals ambulant, semimuraal of intramuraal. Dit is afhankelijk van wat de patiënt graag wenst en wat in de situatie van de patiënt gezien wordt als het verstandigste.

  Over ambulante zorg

  Allereerst is er ambulante zorg. Hieronder wordt zorg verstaan die niet in een instelling zoals een ziekenhuis of verpleeghuis verleend wordt. Een andere benaming voor ambulante zorg is ook wel extramuraal. Dit betekent eigenlijk dat het buiten de muren plaatsvindt. Mensen die deze zorg nodig hebben worden niet opgenomen, wonen vaak zelfstandig maar hebben toch op een bepaalde manier zorg nodig. Verschillende specialisten die deze zorg verlenen zijn onder andere de psychiater welke gesprekken voer met patiënten die daarna gewoon weer naar huis gaan. Ook de psycholoog en thuiszorg vallen onder ambulante zorg. Een voorbeeld van deze soort zorg is een vrouw die haar man heeft verloren tijdens een ongeluk. Ze was te druk met haar kinderen en werk en ze moest heel veel regelen voor de begrafenis van haar man. Doordat ze het met al deze zaken zo druk heeft gehad heeft ze het verdriet diep weggestopt. Doordat ze dit heeft gedaan loopt ze nu al een lange tijd bij de psychiater om te zorgen dat ze haar verdriet een plaatsje kan geven.

  Over semimurale zorg

  Semimurale zorg is een vorm van zorg die als een soort tussenvoorziening wordt gezien. De mensen die gebruik maken van deze soort zorg wonen vaak niet zelfstandig maar hoeven daarentegen ook niet opgenomen te worden in een speciale instelling of in een verpleeg- of verzorgingshuis te wonen. Voorbeelden van semimurale zorg zijn onder andere wanneer patiënten in een instellingen voor beschermd wonen zitten. Hier wonen de patiënten zo zelfstandig mogelijk maar wanneer ze hulp nodig hebben krijgen ze deze ook gewoon. Ook deeltijdbehandelingen in een psychiatrische instelling vallen hieronder dit is vaak een dagdeel. Daarnaast valt ook dagbesteding voor verstandelijke gehandicapte of lichamelijke gehandicapte hieronder.

  Over intramurale zorg

  De intramurale zorg wordt ook wel klinische zorg genoemd. Het is zorg die binnen de muren van een instelling verleend wordt. Hier kan ook 24 uurs zorg onder vallen. Maar ook het ziekenhuis, een verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten vallen hieronder. Intramurale zorg is dus eigenlijk zorg waarbij mensen worden opgenomen in een instelling en hier ook meerdere nachten verblijven.

   

  Related Posts
  • All
  • By Author
  • By Category