Monthly Archives : april 2020

    Wanneer is het slim om te kiezen voor scriptiebegeleiding?

    Bij het maken van een scriptie kiezen de meeste studenten er altijd nog voor om deze zelfstandig te schrijven. Natuurlijk met hulp van de begeleider zelf en van mensen in de direct omgeving, maar wordt een externe scriptiebegeleider lang niet altijd opgezocht. In welke situaties is het slim om dit wel te doen? Slechte planning,…

    read more