image Hoe weet je welk beroep bij je past? image De vijf voordelen van werken aan zee

  Kwijtschelding studiefinanciering

  Vier jaar na het kalenderjaar waarin je voor het laatst studiefinanciering hebt ontvangen, kan je een aanvraag indienen bij DUO om een gedeelte van je schuld te laten kwijtschelden. Een belangrijke regel van DUO is wel dat je alleen een deel van je schuld kan laten kwijtschelden, als je binnen 10 jaar een diploma haalt. Ook als je bijvoorbeeld wisselt van studie, tellen de jaren van de eerste studie ook mee met deze termijn van 10 jaar. Rond dus in ieder geval binnen 10 jaar een studie af, anders moet je de gehele lening terugbetalen. Als je je studie voortijdig hebt beëindigd, een aanvullende beurs hebt gekregen en je minder dan 38.926 euro per jaar hebt verdiend in 2015, bestaat toch de mogelijkheid dat een deel van je schuld bij uitzondering wordt kwijtgescholden. Duo is coulant richting ex-studenten die over het algemeen te weinig inkomsten hebben of te maken krijgen met de schuldsanering. In dit soort gevallen is namelijk een regeling met ze te treffen over een lager maandbedrag of zelfs over een volledige kwijtschelding.

  Kwijtschelding studieschuld met diploma

  Wanneer je nog gebruik maakt van het oude studiefinancieringsstelsel, heb je na het behalen van je diploma maar liefst 15 jaar de tijd voor het terugbetalen van je studieschuld. Na deze 15 jaar wordt het restbedrag dat nog openstaat volledig door Duo kwijtgescholden. Er vindt dan per direct geen automatische incasso meer plaats, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Dit gebeurt echter alleen als je gedurende die 15 jaar netjes de maandelijkse betaling hebt overgemaakt, anders blijven de achterstallige betalingen gewoon openstaan. Bij ontslag, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden kan je er voor kiezen om de aflossing van je schuld even tijdelijk stop te zetten. Als dit het geval is wordt overigens wel je aflosperiode verlengd inclusief rente, gedurende het aantal maanden dat je niet af hebt kunnen lossen. Als je studiefinanciering hebt ontvangen na 2012, dan val je onder het nieuwe stelsel en heb je zelfs 35 jaar de tijd om je schuld terug te betalen aan Duo. Op die manier kan je een lager maandbedrag laten afschrijven, doordat de aflossing over een langere periode wordt verspreid. Na die 35 jaar kan je alsnog met Duo de kwijtschelding afhandelen.

   

  Related Posts
  • All
  • By Author
  • By Category