Categorieën
Opleidingen

Rijschool Delft, zouden de auto’s in delfts blauw zijn?

Stel, je zoekt een rijschool, een autorijschool, in Delft? Waar houd je bij je keuze dan rekening mee?

De prijs zal sowieso altijd een overheersende factor zijn. Rijlessen en examens zijn niet goedkoop, zeker als je de eerste keer niet meteen slaagt. Wil je alleen in de omgeving van Delft leren rijden, of zoek je een rijschool die een duidelijk regionaal karakter hebben? En in wat voor auto mag je rijden?

 

Rijschool Delft

 

Persoonlijke aanpak

Er zijn talrijke elementen waar je rekening mee kunt houden als je je rijbewijs wilt halen, of dat nu in Delft is of waar ook in het land, maar het belangrijkste is waarschijnlijk de manier waarop men je leert rijden. Ieder mens is verschillend en pikt nooit op dezelfde manier dingen op. Dat is ook zo met autorijden.

Zintuigen spelen een belangrijke rol bij het leren. De een kan uit de weg met mondelinge uitleg, de ander wil het voor zien doen. Het is de taak van de rijinstructeur snel te bepalen welke wijze van lesgeven het best bij jou past.

 

Autorijden moet leuk zijn

Als je dus op zoek gaat naar een rijschool in Delft, kies er dan eentje uit waar je je bij voorbaat op je gemak voelt. De eerste indruk speelt een grote rol, maar vooral ook de proefles. Maak altijd gebruik van een proefles! Dat is niet alleen een eerste kennismaking, maar je ervaart ook of die specifieke autorijschool in Delft voldoet aan jouw verwachtingen.

Autorijden is een stuk gemakkelijker, en waarschijnlijk ook veiliger, als je het niet alleen hoeft te gebruiken omdat je moet, maar als je er gewoon plezier in hebt. Dat begint al bij de rijlessen.

 

Zo eindigen waar we mee begonnen zijn: een rijschool zoeken in Delft moet geen impulsieve beslissing zijn. Het halen van je rijbewijs is een serieuze bedoening, maar wordt een stuk plezieriger en gemakkelijker als de rijlessen worden aangepast aan jouw behoeften en verwachtingen.

Categorieën
Opleidingen

Het oprichten van een mkb

Het oprichten van een MKB-bedrijf begint met het opstellen van een ondernemersplan. Hierin wordt beschreven wat het bedrijf gaat doen. Een bedrijfsplan is belangrijk om financiers over te halen in de nieuwe onderneming te investeren. In het plan wordt uitleg gegeven over de producten of diensten die worden geleverd, een (financiële) toekomstprognose voor het bedrijf gegeven maar wordt ook een beeld geschetst van de positie ten opzichte van concurrenten.

Welke rechtsvorm

Elke onderneming heeft een andere rechtsvorm. Die zijn onderverdeeld in rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of maatschap, is de ondernemer na de oprichten ook met privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, zoals een naamloze of besloten vennootschap, is dit meestal niet het geval. Ook moet een bedrijfspand worden gevonden bijvoorbeeld met behulp van een makelaar.

Zorgen voor gas, water en licht

Een nieuwe onderneming moet gas, water en licht hebben. Zakelijke energie voor mkb afsluiten, gaat het makkelijkst door de prijzen en contracten te vergelijken via een energievergelijker op internet. Als eenmaal de juiste leverancier is gevonden, kan ook direct een contract worden afgesloten.

Inschrijven Kamer van Koophandel

Een nieuwe onderneming moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel, onder meer om een BTW-nummer te krijgen wat weer vermeld moet worden wanneer een factuur wordt uitgeschreven. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan vanaf een week voor de start van het bedrijf. Er wordt een eenmalig bedrag betaald voor de inschrijving. Een startende ondernemer wordt dan ook direct aangemeld bij de Belastingdienst.

Andere zaken

De nieuwe onderneming moet een bedrijfsadministratie bijhouden en minimaal 7 jaar bewaren. Hierbij moet gedacht worden aan het bijhouden van bijvoorbeeld een loonadministratie, de voorraad, de in- en verkoop en facturen.

Verder is het belangrijk dat het MKB bedrijf bankzaken heeft geregeld, zoals een eigen rekening, en de juiste verzekeringen, zoals die voor arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en ziektekosten. Ook kunnen, afhankelijk van de branche waarin de onderneming actief is, bepaalde vergunningen noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn de producten of diensten die de onderneming verkoopt of aanbiedt mogelijk uniek en innovatief, waardoor het verstandig is om bijvoorbeeld patentrecht aan te vragen. Hiermee wordt voorkomen dat de concurrentie er ook mee aan de haal kan gaan.

Personeel aannemen

Een van de laatste stappen is het aannemen van personeel. Een startend MKB bedrijf zal moeten beslissen hoeveel mensen in het begin worden aangenomen en of ze parttime of fulltime gaan werken. Om personeel te vinden, worden uitzend- of wervingsbureaus ingeschakeld.

 

Categorieën
Opleidingen

Verschillende vormen van zorg

Er is standaard zorg waarvan de meeste mensen weleens gebruik maken. Denk aan huisartsen- of ziekenhuisbezoek maar ook tandzorg, medicijngebruik en brillen of gehoorapparaten. Als het aankomt op een meer specifieke zorgbehoefte, bijvoorbeeld omdat iemand geopereerd is of een ziekte, handicap of beperking heeft, dan wordt dit geboden door zorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld Zuidzorg.

Thuiszorg

Onder thuiszorg vallen onder meer verpleging en persoonlijke verzorging. Bij verpleging komt een verpleegkundige bijvoorbeeld medicijnen toedienen of de katheters vervangen. Dat kan ook ’s nachts via nachtzorg of zelfs 24 uur per dag wanneer de zorgbehoefte hierom vraagt. Gaat het om persoonlijke verzorging, dan komt de thuiszorghulp onder andere helpen met wassen en aankleden, en dat meestal een paar uur per dag of week.

Hulp in het huishouden

Huishoudelijke hulp valt ook thuiszorg. Dan komt er op afgesproken tijden iemand langs die het huis opruimt en schoonmaakt. Een huishoudelijke hulp kan echter ook ingezet worden bij het boodschappen doen of het bereiden van (kant en klare) maaltijden.

Mantelzorg

Bij mantelzorg gaat het vooral om het ontlasten van familie of vrienden die zorgen voor iemand met een grote zorgbehoefte. Thuiszorg kan hierin een rol spelen.

Kraam- en jeugdzorg

Bij kraamzorg komt de kraamhulp een tijdje helpen in een gezin waar net een baby is geboren. Dan gaat het niet alleen om het zorgen voor moeder en kind, maar het hele gezin. De kraamhulp kan helpen bij de persoonlijke verzorging maar ook huishoudelijke taken. In de eerste levensjaren van een kind checkt het consultatiebureau de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Verder biedt het consultatiebureau informatie, bijvoorbeeld over welke vaccinaties een kind wanneer nodig heeft.

In een zorginstelling of thuis

Bij een langdurige of permanente aandoening, handicap of beperking kan het zijn dat iemand veel dagelijkse persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging nodig heeft. Dan wordt mogelijk geadviseerd om dit in een zorginstelling te bieden, omdat zo’n plek helemaal is ingesteld op de zorgbehoefte. Zulke langdurige zorg kan echter ook thuis vervuld worden door een zorgaanbieder zoals een thuiszorgorganisatie. Thuis wonen met alle hulp die nodig is kan ook, dan kiest degene met de zorgbehoefte voor een eigen budget waarmee zelf mensen worden uitgekozen die de hulp bieden.

Zorgwinkel

Veel zorgaanbieders hebben een zorgwinkel. Hier kunnen hulpmiddelen worden gekocht, gehuurd of geleend, zoals rollators, rolstoelen, scootmobielen, speciale bedden of matrassen.

 

Categorieën
Opleidingen

De vijf voordelen van werken aan zee

De zee en de kust kennen wij voornamelijk van leuke uitjes met het gezin. Even uitblazen terwijl zomerse zonnestraaltjes ons verwarmen, een frisse bries met de nodige verkoeling en eventueel een ijsje terwijl we gezellig wandelen over de zeedijk. De zee, dat linken we niet automatisch aan werk. Toch zijn er ook velen die werken in de kustregio, logisch – want dat heeft ook heel wat voordelen te bieden.

# 1. Gezonde zeelucht

De kwaliteit van zeelucht is hoger dan in het binnenland, zo concludeerde ook de Britse universiteit van Exeter. Wie aan de kust woont en werkt blijkt statistisch meer kans te hebben om gezond te zijn. Hoe dat exact kwam konden zij aanvankelijk niet vertellen, gelukkig kwam de Belgische Universiteit van Gent met een oplossing op de proppen. Zij concludeerden dat het vooral een gevolg is van giftige algen die zich in het ruime sop bevinden. De beperkte concentratie van die giftige stoffen in de zeelucht zou het opruimen van afgestorven cellen stimuleren en zelfs een afremmend effect hebben op het ontwikkelen van ziektes zoals kanker. Toch verdient dat laatste enige relativering, aangezien de definitieve conclusies van het onderzoek waarschijnlijk pas in 2021 zullen gepubliceerd worden. Maar laat ons duidelijk zijn: alleen al op basis van statistische gegevens kunnen we besluiten dat zeelucht inderdaad de levensverwachting een tikkeltje kan verhogen en ervoor kan zorgen dat we minder snel ziek worden.

# 2. Stressbeperking

Ander onderzoek heeft dan weer uitgewezen dat bepaalde moleculen die zich in de zeelucht bevinden de zuurstofopname in ons lichaam helpen bevorderen. Dat zou ervoor zorgen dat ons stresspeil afneemt en ook andere kwaaltjes zoals lusteloosheid veel minder snel de kop op steken. Werk je in de buurt van water of hoor je de golven ruisen? Dan is de kans op totale ontspanning des te groter.

# 3. Werk en privé combineren

Aan de kust werken betekent heel vaak aan de kust wonen. Fantastisch, want dan kan jij zo vaak als je zelf wilt van het rustgevend geluid van golven genieten. Een leuke wandeling in het weekend, een picknick met het gezin of een zomers ijsje op de zeedijk? Het kan allemaal. Genieten geblazen, zowel voor, na als tijdens het werken.

Uitzendbureau Zeeland

Op zoek naar een job in Zeeland, om optimaal te genieten van bovenstaande voordelen? Uitzendbureau Zeeland helpt je in no-time aan een job. Of het nu gaat om een functie als restaurant manager, psycholoog of Sales Manager – er is vast altijd een job die bij jou past.

 

Categorieën
Opleidingen

Kwijtschelding studiefinanciering

Vier jaar na het kalenderjaar waarin je voor het laatst studiefinanciering hebt ontvangen, kan je een aanvraag indienen bij DUO om een gedeelte van je schuld te laten kwijtschelden. Een belangrijke regel van DUO is wel dat je alleen een deel van je schuld kan laten kwijtschelden, als je binnen 10 jaar een diploma haalt. Ook als je bijvoorbeeld wisselt van studie, tellen de jaren van de eerste studie ook mee met deze termijn van 10 jaar. Rond dus in ieder geval binnen 10 jaar een studie af, anders moet je de gehele lening terugbetalen. Als je je studie voortijdig hebt beëindigd, een aanvullende beurs hebt gekregen en je minder dan 38.926 euro per jaar hebt verdiend in 2015, bestaat toch de mogelijkheid dat een deel van je schuld bij uitzondering wordt kwijtgescholden. Duo is coulant richting ex-studenten die over het algemeen te weinig inkomsten hebben of te maken krijgen met de schuldsanering. In dit soort gevallen is namelijk een regeling met ze te treffen over een lager maandbedrag of zelfs over een volledige kwijtschelding.

Kwijtschelding studieschuld met diploma

Wanneer je nog gebruik maakt van het oude studiefinancieringsstelsel, heb je na het behalen van je diploma maar liefst 15 jaar de tijd voor het terugbetalen van je studieschuld. Na deze 15 jaar wordt het restbedrag dat nog openstaat volledig door Duo kwijtgescholden. Er vindt dan per direct geen automatische incasso meer plaats, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Dit gebeurt echter alleen als je gedurende die 15 jaar netjes de maandelijkse betaling hebt overgemaakt, anders blijven de achterstallige betalingen gewoon openstaan. Bij ontslag, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden kan je er voor kiezen om de aflossing van je schuld even tijdelijk stop te zetten. Als dit het geval is wordt overigens wel je aflosperiode verlengd inclusief rente, gedurende het aantal maanden dat je niet af hebt kunnen lossen. Als je studiefinanciering hebt ontvangen na 2012, dan val je onder het nieuwe stelsel en heb je zelfs 35 jaar de tijd om je schuld terug te betalen aan Duo. Op die manier kan je een lager maandbedrag laten afschrijven, doordat de aflossing over een langere periode wordt verspreid. Na die 35 jaar kan je alsnog met Duo de kwijtschelding afhandelen.

 

Categorieën
Opleidingen

Hoe weet je welk beroep bij je past?

Het vinden van een baan is een hele uitdaging, maar voordat je daarmee begint moet je eerst een passende opleiding volgen. Iedereen die voor de uitdaging staat om een beroep te kiezen zal voor de vraag komen te staan: welk werk past nou goed bij me? Het is wel zo fijn wanneer je de rest van je werkende leven kunt beginnen met een werkrichting die je echt leuk vindt. Hier zijn een aantal vragen die je jezelf kunt stellen om te achterhalen welk werk het beste bij je past.

Wat zijn je kwaliteiten?

Iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten. Sommige mensen kunnen ontzettend veel informatie opslaan en verwerken, terwijl anderen juist het beste iets met hun handen kunnen maken. Ben je sterk, kun je problemen goed oplossen of ben je juist erg zorgzaam? Door te kijken naar de kwaliteiten die je al hebt, kun je ook weten wat voor richting het beste bij je past voor je werk. Zo doe je iets waar je van nature goed in bent en kun je jezelf uitdagen door weer nieuwe dingen te leren. Door een opleiding in die richting te kiezen, krijg je de mogelijkheid om je eigen kwaliteiten nog verder te ontwikkelen.

Wat vind je leuk?

Werk moet niet alleen iets zijn waar je goed in bent, maar ook iets waar je plezier uithaalt. Je kunt goed in iets zijn, maar dat betekent niet dat je er ook gelukkig van wordt. Je kunt tijdens een opleiding ontzettend veel leren, dus wanneer je interesse hebt in iets kun je alles oppakken. Ben je iemand die graag iets wil maken met zijn handen, maar heb je geen idee hoe? Tijdens een bouwopleiding leer je alle kennis die je nodig hebt. Het is dus mogelijk om werk te vinden dat vooral bij je interesses aansluit, zelfs wanneer je de juiste kennis en kwaliteiten nog niet in huis hebt.

Wat vind je belangrijk?

Het zoeken naar je droomwerk houdt niet op met je eigen kwaliteiten. Je hebt zelf namelijk ook vast wel eisen aan het werk dat je wilt gaan doen. Voor sommige mensen is zekerheid van een baan belangrijk, terwijl anderen juist flexibiliteit prettig vinden. Overweeg wat je echt belangrijk vindt aan een baan. Zo kun je kijken of de opleiding die je wil volgen bij die eisen aansluit.

 

Categorieën
Opleidingen

Het trekkerrijbewijs

Het trekkerrijbewijs, oftewel het T-rijbewijs, is sinds een paar jaar verplicht voor het rijden met een tractor of ander soortgelijk voertuig op de openbare weg. Maar hoe zit dit precies? We leggen het je uit.

Waarom het T-rijbewijs?

In de afgelopen jaren is de veiligheid in het verkeer in Nederland enorm verbeterd. Echter gebeuren er nog steeds veel ongevallen waar tractoren en motorrijtuigen met beperkte snelheid bij zijn betrokken. Daarom is het belangrijk dat iedere bestuurder die hiermee op de openbare weg rijdt een T-rijbewijs op zak heeft. Op deze manier kan hij of zij veilig op de openbare weg rijden en gebeuren er hopelijk minder ongevallen. Het rijbewijs geldt dus voor tractoren en motorrijtuigen met beperkte snelheid. Motorrijtuigen met een beperkte snelheid mogen en kunnen niet harder rijden dan 25 km/u. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook terminal trekkers, heftrucks breder dan 1,30 meter, verreikers en grasmaaiers.

Hoe kun je je T-rijbewijs halen?

Iedereen die al voor 1 juli 2015 in het bezit was van een B-rijbewijs en dit nog steeds is, krijgt automatisch de bevoegdheden van het T-rijbewijs. Bij de eerstvolgende vernieuwing van het B-rijbewijs krijg je er automatische de categorie T bij. Als je dit niet hebt, mag je vanaf 16 jaar je T-rijbewijs halen. Vanaf 15,5 jaar mag je theorie-examen worden afgelegd. De eisen voor een T-rijbewijs zijn gelijk aan die van het B-rijbewijs. Je hebt dezelfde regels voor bijvoorbeeld rijden onder invloed. Met een T-rijbewijs mag je ook een motorrijtuig met beperkte snelheid met aanhangwagen besturen.

Op eigen terrein

Je hebt dus een T-rijbewijs nodig voor het rijden met een heftruck breder dan 1,30 meter op de openbare weg. Het verschilt per situatie of dit ook op eigen terrein geldt. Als je op je terrein een bord neerzet met ‘eigen terrein’ betekent dit niet automatisch dat de wegenverkeerswetgeving er niet geldt. Het terrein afsluiten met een hek of slagboom is meestal wel voldoende. Bekijk dit eerst goed voor je personeel zonder T-rijbewijs hier laat rondrijden.

Heftruckcertificaat

Misschien denk je dat een T-rijbewijs dubbelop is met een heftruck, omdat je voor het rijden met een heftruck een certificaat nodig hebt. Echter is dit niet het geval. Het is voor een heftruckchauffeur voldoende dat hij of zij een deugdelijke cursus heeft gevolgd die is gegeven door iemand met een heftruckcertificaat.

Categorieën
Opleidingen

Specialiseren in je vakgebied: training in creditmanagement

Credit management zegt veel mensen misschien niets, het is ongetwijfeld een essentieel onderdeel van een besparingsgericht bedrijfsvoering voor elke zelfstandige. Als ondernemer wil je immers het beste uit je budget halen en credit management geeft je de mogelijkheid om dat te doen. Wat is credit management nu precies en wat is het belang van een credit management opleiding? Wat meer informatie is hier wel op zijn plaats.

Wat is credit management precies?

Credit management is eigenlijk een synoniem voor debiteurenbeheer en maakt doorgaans deel uit van fiscale en financiële administratie. Het is echter méér dan enkel dat. Het begrip is overgewaaid vanuit Amerika en had daar een hoog aanzien – juist omdat het een belangrijke functie binnen bedrijven vervulde.

Toon credit management in Europa begon op te komen was het initieel nog niet in trek maar de laatste decennia is daar verandering in gekomen. Hoewel het concept heel wat omvat wordt het tegenwoordig ten onrechte gebruikt voor functies die eigenlijk geen verband houden.

Wat doet creditmanagement precies?

Training in creditmanagement is één van de beste stappen die je kan zetten als je meer wil halen uit je tijd én geld. Het zorgt voor een relatief laag zogenaamde debiteurensaldo, alsook lage debiteurenafschrijvingen. Daarbij draagt het ook bij aan de kwaliteit van het werkkapitaal en de relaties die je met klanten hebt. Eigenlijk omvat credit management activiteiten die anders aangeduid kunnen worden met debiteurenbeheer. Deze laatste is echter slechts een onderdeel van credit management!

Het belang van een credit management opleiding

In een bedrijf of organisatie is elke functie essentieel: van productie tot sales en logistiek. Credit management is in de ogen van veel bedrijven een niet-primaire functionaliteit en krijgt daarom dan ook te weinig aandacht. Onder de huidige economische omstandigheden is het financieren van een bedrijf allesbehalve eenvoudig en dat is precies waar credit management bij kan helpen. Heel vaak zit immers veel geld vast in dit debiteurensaldo dat beter gebruikt zou kunnen worden om betalingen aan crediteuren af te handelen of bankfinancieringen mee in te lossen. Jezelf en medewerkers specialistischer maken is van belang om dat te kunnen doen.

Een training in credit management stelt je als bedrijf en ondernemer in staat om meer overzicht te hebben op de financiële stand van zaken én daar slimmer mee om te gaan (bijvoorbeeld medewerkers specialistischer maken en geld beter kunnen gebruiken. Enkel op die manier kan immers een succesvolle toekomst verzekerd worden

 

Categorieën
MBO Opleidingen

Het verschil tussen een opleiding tot timmerman op niveau 2 en 3

Wil jij graag timmerman worden, maar weet je nog niet helemaal hoe en wat? Dan kunnen wij jou helpen bij het maken van de juiste keuze! Om te beginnen is wat praktische informatie over de opleiding niet geheel onbelangrijk. Om timmerman te worden, moet je eerst een opleiding volgen. Je kunt daarbij kiezen tussen een opleiding op mbo-niveau 2 en 3 en de beide opleidingen duren over het algemeen 2 jaar. Het is fijn om te weten wat de verschillen zijn tussen deze twee niveaus en daarom hebben wij die voor jou op een rijtje gezet.

Timmerman niveau 2

Als je de opleiding tot timmerman op dit niveau volgt, verloopt de opleiding iets anders dan wanneer je voor niveau 3 kiest. Je zal met deze opleiding namelijk zowel in teamverband als individueel klussen uitvoeren, maar je werkt wel altijd onder begeleiding van een vakman en daarmee niet zelfstandig. Tijdens de opleiding leer je hoe je kozijnen moet stellen en aftimmeren, hoe je verschillende machines en gereedschappen gebruikt en hoe je een bouwwerk afzet. Na afronding van deze opleiding kun je doorstromen naar niveau 3.

Timmerman niveau 3

Als je deze opleiding tot timmerman gaat volgen, is het een vereiste dat je eerst niveau 2 hebt afgerond of een diploma hebt van de theoretische of gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of van het vmbo. Bij deze opleiding wordt je in feite allround timmerman en mag je zelfstandig of in teamverband gaan werken waarbij je verantwoordelijkheid draagt over je eigen werk. Je kunt dan bij verschillende bouwbedrijven of zelfs meubelmakerijen terecht en je verricht allerlei werkzaamheden. Je voert bijvoorbeeld onderhoud uit of je werkt aan dakkapellen, houten vloeren en bijvoorbeeld kozijnen.

Bij beide opleidingen leer je goed je werk in te schatten en maten op te nemen. Je leert daarbij een plan van aanpak te maken over het op maat maken van verschillende materialen. Tevens leer je werken volgens een constructietekening waarbij je reeds uitgewerkte ideeën uitvoert.

 

Categorieën
Opleidingen

Tips voor een geweldig CV

Je CV is het belangrijkste document tijdens je sollicitatie. Normaal kijkt een werkgever eerst naar je CV en daarna pas naar je sollicitatiebrief. Een goed CV vergroot dus je kans op een baan. Daarom zijn hier tips voor een geweldig CV.

Pas je CV aan op de functie

Kijk goed naar de competenties die ze vragen, deze zijn in elke vacature te vinden en ze zijn makkelijk te herkennen. Vaak is het een opsomming van eigenschappen die je moet bezitten. Let hierop bij het maken van je CV. Komt je CV voldoende overeen met de competenties die ze vragen en pas je in het profiel, dan zit je goed.

Houd het kort

Maak je CV niet langer dan twee A4’tjes. Schrap bijvoorbeeld bijbanen als je er betere ervaring voor in de plaats kunt zetten. Geef alleen toelichting banen van de laatste vijf tot tien jaar. En maak er geen heel verhaal van. Wel is het belangrijk om al je werkervaring te noemen zodat je geen gat op je CV krijgt.

Houd het simpel

Je CV is een opsomming van je opleiding, je werkervaring en je interesses. Gebruik het om je sterke punten te benadrukken zonder al te veel bijzaken te noemen. Gedetailleerde informatie kun je altijd nog geven als je eenmaal voor een gesprek bent uitgenodigd. Een nieuwe trend is dat bedrijven zeer creatieve functietitels voor banen hebben die doorgaans een wat saaiere naam hebben. Gebruik op je CV meer gangbare titels in je werkervaring, zodat je vorige functies duidelijk zijn voor de werkgever.

Verzorgd en leesbaar

Maak een verzorgd en leesbaar CV. De werkgever moet de belangrijke informatie snel kunnen vinden. Opsommingen maken een CV erg overzichtelijk en gebruik niet te veel poespas. Als je eventuele toekomstige werkgever veel moeite moet doen om je cv te lezen, verliest hij of zij snel interesse. Zorg ook voor een CV zonder spelfouten. Spelfouten zijn direct een afknapper.

Maak het persoonlijk

Blijf altijd bij jezelf en doe je nooit anders voor dan je bent. Laat op je CV goed doorschemeren wie jij bent als persoon. Voeg bijvoorbeeld een pasfoto toe of laat iets zien van je hobby’s. Je kunt zelfs een link naar je persoonlijke blog of website noteren. Denk in ieder geval goed na over wat je van jezelf wilt laten zien en presenteer jezelf goed op je CV.

Wil je graag zo snel mogelijk een baan vinden nu je een top CV hebt? Schrijf je dan in bij een uitzendbureau. Via een uitzendbureau vind je snel een baan die bij je past. Je hebt uitzendbureaus voor verschillende branches en in verschillende regio’s. Denk aan een uitzendbureau in Zeeland of in Brabant.